Αρχική / Η εταιρία / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ηλεκτρονική σελίδα www.com4less.gr έχει σαν σκοπό να προσφέρει ευκολία στις αγορές των πελατών βάσει των δεδομένων που μας έχει εμπιστευτεί ο πελάτης. Τα δεδομένα αυτά είναι άκρως απόρρητα και εμπιστευτικά. Έχοντας τη συγκατάθεση του πελάτη, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη ενημέρωσή του, την καλύτερη υποστήριξη, επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 ν.2472/97) όπως επίσης και το δικαίωμα αντίρρησης (βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997). Ειδικότερα:

Παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας.

Για την χρήση των υπηρεσιών της www.com4less.gr και την υποβολή παραγγελιών ζητούνται από τον επισκέπτη-χρήστη τα κάτωθι στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Δραστηριότητα - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της ComputerWorks Μον.Ι.Κ.Ε. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες-χρήστες ή για άλλους οικονομικούς ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το δηλώσει ρητά στην επιχείρησή μας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στην εταιρεία μας ισοδυναμεί με συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη για την επεξεργασία τους.